img2

BABESZJOZA
jest chorobą przenoszą przez kleszcze, które występują na znacznej części obszaru Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów północnych, północno-wschodnich i wschodnich.
Kleszcze należą do roztoczy pasożytujących z reguły na drobnych ssakach i gadach. Często jednak dorosłe osobniki atakuję także większe zwierzęta stałocieplne takie jak psy, koty i lisy oraz człowieka.
Kleszcze są bardzo odporne na głód i mogą przetrwać bez żywiciela od roku do nawet trzech lat.
Terenami o szczególnym zagrożeniu są lasy, łąki, parki i ogrody, zwłaszcza jeżeli są porośnięte wysoką trawą.
Kleszcze wykazują wzmożoną aktywność sezonową: wczesną wiosną oraz latem i wczesną jesienią.
Niemniej, ostrożność wskazana jest przez cały rok. Częstość występowania kleszczy (wg badań firmy Merial Ltd.) pokazano na poniższym wykresie.
Kleszcz przyssany do zwierzęcia wprowadza do jego krwioobiegu chorobotwórcze pierwotniaki babeszjozy, które atakują erytrocyty (krwinki czerwone).
Pierwotniaki Babesia canis przenikają do wnętrza zaatakowanej komórki, gdzie ma miejsce ich gwałtowne rozmnażanie. W efekcie dochodzi do rozerwania krwinki i pasożyt atakuje kolejne erytrocyty.
W wyniku tego procesu dochodzi do reakcji łańcuchowej, która prowadzi do zniszczenia znacznej części krwinek czerwonych i tym samym do anemii.
Dochodzi do znacznego uszkodzenia narządów wewnętrznych, w szczególności nerek i wątroby.
Dodatkowo mogą wystąpić silne zaburzenia pracy układu krążenia, a także żółtaczka. Należy zaznaczyć, iż nerki z racji swojej budowy posiadają dość znaczną rezerwę, tak że nawet zniszczone w 75% potrafią, wspomagane m.in. odpowiednią dietą, spełniać swoją funkcję oczyszczania organizmu z toksyn i neutralizowania ich do postaci moczu. Jednakże uszkodzenie nerek przekraczające 75% uniemożliwia dalsze życie (w Polsce nie są praktykowane ani regularne dializy - jedynie tzw. otrzewnowe o mniejszej skuteczności, ani przeszczepy nerek u zwierząt).
Z kolei wątroba, nawet jeżeli ulegnie częściowemu uszkodzeniu, posiada w pewnym zakresie zdolność do samodzielnej regeneracji. Objawy choroby Objawy choroby mogą pojawić się w czasie od kilku dni do nawet kilku tygodni od zakażenia, jednak często rozwój choroby jest błyskawiczny i może, mimo szybkiego podjęcia właściwego leczenia, doprowadzić do śmierci w ciągu kilku dni.
Wśród charakterystycznych objawów babeszjozy należy wymienić:

-Apatyczność pies (kot) staje się osowiały, nie cieszy się ze spacerów i innych rzeczy, które dotychczas sprawiały mu radość
-Brak apetytu pies (kot) nie chce jeść, ani pić
- Powiększenie węzłów chłonnych
- Wysoka gorączka, dochodząca do 40-41°C
-Wymioty
-Biegunka (często z domieszką krwi), Zażółcenie błon śluzowych jamy ustnej
-Problemy z oddawaniem moczu, oddawanie moczu o brązowym zabarwieniu (krwiomocz)
- Niewydolność oddechowa i krążeniowa
zaburzenia układu nerwowego.


Babeszjoza jest bardzo poważną chorobą, która prowadzi do śmierci, jeżeli nie jest leczona, jest leczona nieprawidłowo, bądź też jeżeli leczenie podjęto zbyt późno.
Należy wszakże zaznaczyć, iż niekiedy nawet podjęte w porę, prawidłowe i intensywne,
leczenie nie jest w stanie uchronić zwierzęcia przed śmiercią W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na wystąpienie babeszjozy należy natychmiast skonsultować się z weterynarzem.
Ponieważ babeszjoza czyni błyskawiczne spustoszenie w organizmie zwierzęcia, istotne są nawet pojedyncze godziny. Należy pamiętać, że sam fakt obecności kleszcza na skórze zwierzęcia nie oznacza automatycznie zakażenia, jako że nie wszystkie kleszcze są zainfekowane pierwotniakami Babesia canis.
Niemniej, nawet w takim przypadku wizyta u weterynarza może stanowić o szansie na uratowanie życia.
W każdym razie konieczne jest usunięcie kleszczy w odpowiedni sposób. Weterynarz z reguły zleca wykonanie badania krwi dla potwierdzenia obecności pierwotniaka babeszjozy we krwi.
Czasami zdarzają się wyniki fałszywie negatywne (czyli informuje o braku pierwotnika mimo jego faktycznej obecności we krwi), dlatego też jeżeli zwierzę miało kontakt z kleszczami, a dodatkowo nie było zabezpieczone i wykazuje podejrzane objawy, badanie krwi należy bezwzględnie ponowić.